Historien

Sct. Georgs Gildet i Middelfart

Det blev startet i 1947 og har gennem årene løst mange opgaver.
Der er ca. 20 gildebrødre (medlemmer). Der er plads til flere i fællesskabet.
Gildemesteren (formanden) er Else Sudergaard else@sudergaard.dk – tlf. 6441 8835


Lidt om vore aktiviteter

Kridthuset har vi ejet siden april 1961, og det vedligeholdes af foreningen "Kridthusets venner", som er basseret på gildebrødrene og andre interesserede.
Landsindsamlingen for Dansk Flygningehjælp koordineres af os.
Salg af Valdemarsflagene er en opgave, hvor vi deltager, som sælger af det lille flag.
Årets spejderløb kaldet Klods Hansløbet arrangeres hvert år begyndelsen af september. Det er et tilbud til kommunens mindste spejdere og FDF.
I gennem årene har Sct. Georgs Gildet i Middelfart ydet økonomisk støtte til forskellige bygning/renovering af spejderhuse, støtte til spejderes lejrdeltagelse og forskellige humanitære formål.
Gildets medlemmer mødes ca. 6 gange om året. Hertil kommer møder i gildets grupper, som selv bestemmer, hvor ofte de vil mødes.


Hvem er Sct. Georgs Gildet

Sct. Georgs Gilderne i Danmark er en sammenslutning af nuværende og tidligere spejdere samt spejderinteresserede, som har sat som mål at virkeliggøre ordene: ”en gang spejder – altid spejder” ved at være et samlingssted for voksne, der ønsker at leve efter spejder- og gildeidealerne. I Sct. Georgs Gildet arbejder vi ud fra et grundlag om Spejderideen for voksne. Hvad er så det? Det har vi en lille pjese om her.
Sct. Georgs Gilderne blev startet i 1933 og der findes ca. 180 gilder rundt i landet.
Gildebevægelsen er en international organisation med medlemmer i ca. 65 lande.
Flere oplysninger findes på www.sct-georgs-gilderne.dk


Idegrundlag og formål

Sct. Georgs Gilderne i Danmark har baggrund i spejderbevægelsens principper og er et fælleskab for voksne.
Medlemmerne tilstræber at leve efter spejder- og gildeidealerne og omsætte dem i praksis.
Medlemmer vil i fællesskab aktivt arbejde med personlig udvikling, støtte spejderarbejdet og deltage i løsninger af humanitære og samfundsmæssige opgaver.